Behandling av personuppgifter

1. Syfte
Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vi följer gällande dataskyddslagstiftning samt interna regler för den praktiska hanteringen.
Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

2. Bakgrund
Vi behandlar dina personuppgifter endast för särskilda och uttryckligt angivna ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.
Vi kan behöva dina personuppgifter för att uppfylla avtal. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller, information….???
Du har rätt att motsätta dig att vi använder personuppgifter för direktmarknadsföring. När vi samlar in personuppgifter om dig för första gången får du mer information om detta och hur du kan motsätta dig det.

3. Riktlinjer
3.1. Vilka personuppgifter behandlar vi?
Vi behandlar personuppgifter för att kunna följa upp din förfrågan och endast när vi har laglig grund. Vi tar aldrig andra uppgifter än de vi behöver för att fullfölja vårt avtal med dig.
Här följer exempel på personuppgifter vi behandlar:

Namn Rättslig grund: Krävs för att slutföra avtal
Adress Rättslig grund: Krävs för att slutföra avtal
E-postadress Rättslig grund: Samtycke
Telefonnummer Rättslig grund: Krävs för att slutföra avtal
Personnummer Rättslig grund: Krävs för att slutföra avtal / rättslig förpliktelse

3.2. Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?
För att finnas med i vårt register har du som kund själv kommit till oss med en förfrågan och därmed delgivit oss dina uppgifter. Du samtycker därmed till att vi behandlar dina uppgifter. Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. När vi ingår ett avtal samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
Uppgifter som vi får när du hyr/service?!?!

3.3. Vilken information ger vi till dig?
När vi samlar in dina personuppgifter för första gången kommer vi att informera dig om hur vi har fått tag i personuppgifterna, vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

3.4. Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?
Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Endast personal inom vår organisation ska ha tillgång till dem för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal med dig.

Personuppgifter bevaras endast så länge som det finns behov av att bevara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna avser. Undantag för detta kan ske, läs mer om det i punkt 3.5.

Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.

Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

3.5. När lämnar vi ut dina personuppgifter?
Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi personuppgiftsbiträdesavtal samt säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

Exempel på när vi kan göra detta är följande: (stämmer detta?!)
ROT-ansökningar – Ditt personnummer och fastighetsbetäckning skickas till Skatteverket för att kunna slutföra detta och för att du ska få rätt till ditt avdrag. Annars är du som kund betalningsskyldig till det belopp som skulle dras av.
Direktleverans från leverantör – Om du som kund önskar att något ska gå direkt hem till dig från leverantören behöver vi dina uppgifter för att kunna uppfylla detta. Dels delas uppgifterna med leverantören i fråga och dessutom i nästa led med speditören.

3.4. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?
Vi sparar aldrig dina uppgifter längre än vi behöver dem för att slutföra din förfrågan hos oss eller har laglig rätt för. Sedan förstörs denna dokumentation på ett säkert sätt. Digital data anonymiseras.

Fakturor – Måste vi enligt bokföringslagen spara i 7 år, för att kunna fullfölja garantiåtaganden på vissa produkter kräver det att vi sparar i 25 år. Personnummer – Raderas i våra register när det specifika ärendet avslutas, med det menas att full betalning erlagts och eventuella ROT-ärenden eller finansiering har avslutats.
Offerter – Vi behåller dina offerter med offertunderlag i 6 månader om du inte följer upp detta tidigare eller ber oss radera dessa.
Mailkonversationer – Raderas efter avslutat ärende.

4. Ansvar
Växjö Maskinuthyrning AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.
Om du har frågor om vilka personuppgifter vi lagrar, om du vill att vi uppdaterar eller raderar uppgifter eller om du har andra frågor som rör vår hantering av personuppgifter så kontakta oss på info@vaxjomaskinuthyrning.se eller 0470-736262.

 

Växjö 2018-05-25